Jones Mutuals e-böcker

Jones Mutuals e-böcker ger dig den stabila grund som behövs för att bli ett proffs inom -handel. Allt du behöver veta om finansmarknaderna och om hur saker och ting fungerar finns i vår serie av e-böcker.

E-bok om allmän ekonomi

Den här e-boken ger dig en bred översikt över allt det viktigaste inom och rörande finansmarknaden. Alla i teamet bör läsa igenom den här boken minst en gång.

Det kan göra skillnaden mellan att vara en vanlig och en smart handlare.

Här lär du dig om vilka faktorer som påverkar marknaden samt om vilken inverkan psyket har på ditt handelsbeteende. Du får även insikt i hur man läser och förstår finansiella diagram, lär dig grundläggande analysmetoder och till och med några principer för hur man skapar en strategi för -handel online.

Varje kapitel avslutas med ett antal övningsfiler. Använd dem för att säkerställa att du kan implementera det du har lärt dig.

Specifika e-böcker

När du är redo att gå upp ett steg finns det ytterligare tre e-böcker som leder dig längs vägen. Jones Mutuals experter har skapat dessa tre e-böcker, som var och en tar upp ett specifikt ämne:

  • E-boken om råvaror och terminskontrakt ger ökad förståelse för vad som är unikt för vissa råvaror och för hur -handel med råvaror skiljer sig från till exempel -handel med aktier eller index.
  • För aktierelaterad handel finns en separat e-bok, där du får reda på hur :er fungerar. Du får även lära dig historien om och särskilda fördelar med den här typen av onlinehandel.
  • Slutligen finns det en e-bok om avancerad onlinehandel för de som vill vara riktigt seriösa.

Genom att läsa alla e-böckerna kommer du att kunna handla mycket smartare. Vi rekommenderar att du läser igenom dem noggrant och att du ser till att du förstår materialet till fullo. Du bör även testa det du har lärt dig innan du går vidare till nästa kapitel. Utnyttja den kunskap du får på den verkliga marknaden, men testa inte allt du lärt dig på en gång. På så vis kan du gradvis bli en riktig expert.

Svenska