Sekretesspolicy

Dina personuppgifter måste vara säkra. Av den anledningen hålls all kommunikation och alla dokument som vi får från dig som vår kund konfidentiella och vi delar aldrig privata uppgifter med tredje parter utan ditt uttryckliga medgivande.

En del av de uppgifter som vi kräver av efterlevnadsskäl för ditt konto hos Jones Mutual innehåller personuppgifter. Dessa dokument används endast för att bekräfta din identitet, vilket vi är skyldiga att göra enligt officiella KYC-förfaranden ("Know Your Client"). Vi lagrar dessa dokument separat och säkert. Åtkomst beviljas endast anställda som auktoriserats av bedrägeriavdelningen som en del av deras arbetsuppgifter. Denna strikta efterlevnad av verifieringsförfaranden säkerställer en säker handelsmiljö och skyddar ditt konto mot stöld och bedrägeri.

Du bekräftat att alla uppgifter som tillhandahålls av dig vid registreringen hos Jones Mutual både är sanningsenlig och korrekt. Varje kontoinnehavare kan endast handla på det konto som öppnades i dennes namn. Ett konto som öppnas under falskt namn med avsikt att utge sig för att vara en tredje part eller på annat vis luras stängs omedelbart.

Företaget har inget intresse av personuppgifter som inte krävs för att aktivera och upprätthålla ett handelskonto. Vi samlar endast in uppgifter som är absolut nödvändiga samt data som är tillgänglig genom användning av cookies för att granska interaktionen mellan handlare och nätverk. Som angetts ovan är åtkomst till sådana uppgifter strikt begränsad och skyddad med aktuellt tillämplig teknik. Uppgifter kan endast utlämnas i följande fall:

  • Kunden ger sitt skriftliga medgivande och anger de specifika enheter som uppgifterna kan lämnas ut till.
  • Uppgifterna krävs i samband med en rättslig utredning.
  • Uppgifterna krävs för extern verifiering av kontoinnehavarens identitet.

Alla interaktioner mellan kunden och Jones Mutual registreras. Dessa register kan användas i händelse av tvist och för att kontot ska fungera korrekt. Alla som öppnar ett konto är medvetna om detta och godkänner automatiskt dessa villkor. Kunder godkänner även användning av tillhandahållna uppgifter om så krävs för att handelskontot ska fungera korrekt och för att genomföra handel.

På Jones Mutual ser vi kundtjänst som en viktig del av verksamheten. Vi kan komma att kontakta dig personligen via telefon eller e-post för att uppdatera dig om intressanta händelser eller ge dig marknadsinformation eller personliga kampanjerbjudanden. Om du öppnar ett konto innebär det att du accepterar att vi kan kontakta dig. Om du någon gång inte vill får någon personlig kommunikation kan du skicka in en begäran om att inte bli kontaktad, så respekterar vi ditt val.

Svenska