Händelsekalender

Håll ett öga på anslagstavlan. På finansmarknaden vill du inte ha några överraskningar. Vi vill att du är redo för alla kommande marknadshändelser. Därför ger vi dig konstanta uppdateringar på denna ekonomiska händelsekalender med relevanta nyheter som påverkar marknadens beteende. Information finns här för att hjälpa dig att anpassa din strategi på ett smart sätt.

Händelser som listas i den ekonomiska kalendern är indikatorer som kan utlösa prisrörelser, såsom viktiga tillkännagivanden av inflytelserika aktörer på marknaden eller officiella institutioner, ekonomiska konferenser, viktiga beslut av stora företag osv. För alla indikatorer finns råa numeriska data och en bakgrundsbeskrivning.


Svenska