Forex Heat Map

Forex Heat Map

Om du tycker om -handel med utländsk valuta är detta något för dig. Denna översikt hjälper dig att få en bild av styrkan och volatiliteten hos internationella valutor. När du ingår ett kontrakt på valutor jämför du den ena mot den andra och fastställer vilken som kommer att få övertaget och om rörelsen kommer att vara stark nog för att vara vinstgivande för en .

Se alla möjliga valutapar och deras kurser i en enda översikt. I denna liverapport visas rörelser omedelbart. Uppåtgående rörelse för en valuta markeras i grönt och nedåtgående rörelse markeras i rött. Välj fliken Heat Map för att få en översikt över trender. Du ser vilka valutapar som är mest volatila och i vilken riktning de går. Allt på en enda plats.

Svenska