Tillgångar för -handel

På Jones Mutual finner du tillgångar ur alla kategorier tillgängliga för -handel. Varje kategori har sina egna karaktärsdrag och sin egen betydelse för din handelsaktivitet. Ha detta i åtanke när du gör ditt val.

Handelsvaror

Handelsvaror är troligtvis den enklaste tillgångstypen att förstå för en nybörjare inom -handel. Det är råmaterial och varor som regelbundet handlas i enorma mängder på den internationella marknaden. Det handlar om ädelmetaller som guld och silver, fossila råvaror som olja och gas, samt livsmedel som ris, vete, kaffebönor osv.
Priset på dessa tillgångar beror till stor del på den faktiska fysiska tillgången och efterfrågan i världen och till mindre grad på spekulationer. Därför är prisrörelser ganska milda och plötsliga stora svängningar är inte särskilt troliga.
Handelsvaror anses vara tillgångar med relativt låg risk. De är perfekta för nya investerare för att få en känsla för hur -handel fungerar. Å andra sidan måste man hålla sig uppdaterad om den övergripande globala marknaden för att kunna förutse prisrörelser.

Aktier

När ett företag når en viss storlek kan det börsnoteras och erbjuda allmänheten del av ägarskapet. På så vis anskaffas pengar för att hjälpa företaget att växa. Genom att sälja andelar av företagets deklarerade värde på aktiebörsen. Alla personer och enheter kan köpa aktier och äger då en del av företaget. Investerarna kallas aktieägare. Om företaget går med vinst gör även aktieägarna det.
De största aktiemarknaderna är New York-börsen, NASDAQ i USA, Londonbörsen, Japan Exchange Group, Shanghai-börsen och Hongkong-börsen. Det finns många fler anmärkningsvärda börser i världen.
Aktiehandel är även väldigt populär när det gäller -kontrakt. De ger alla en rad olika möjligheter. Som investerare kan du välja en bransch och plats som du känner till. Du kan upprätta :er på aktier i små eller stora företag, nystartade eller etablerade, allt beroende på vilken risk du är beredd att ta.

Index

Ett index är det numeriska värdet på en lista över specifika aktier. Kursen på ett index är någorlunda representativ för styrkan på den specifika aktiebörsen. Med andra ord kombinerar ett index flera viktiga aktier som handlas på börsen. Dess värde beräknas sedan baserat på det sammanlagda värdet på dessa specifika aktier. Det numeriska värdet bildar indexkursen. -handel är möjlig till indexkursen.
Några exempel på populära index är S&P 500 som består av 500 företag noterade på New York-börsen och NASDAQ, Dow Jones som består av 30 stora företag noterade i USA, FTSE 100 som består av 100 företag noterade på Londonbörsen, NIKKEI 225 i Tokyo och DAX i Tyskland.
Som du säkert kan föreställa dig inbegriper aktiehandel en hel del spekulation. Aktiepriserna fastställs ofta av vad folk tror att de är värda. Ett bekvämt sätt att spekulera på aktiemarknaden utan att utsätta sig själv för hög risk är att investera i :er på aktieindex.

Valutor

Alla vet vad en valuta är. Vi använder dem dagligen. Det är även allmänt känt att man kan göra en vinst genom att växla dem med varandra. Vanligtvis skulle du köpa en utländsk valuta med din lokala valuta och sedan växla tillbaka när kursen ändras till din fördel. :er kan utfärdas på alla stora internationella valutor.
Värdet på en valuta fastställs normalt sett av en centralbank. Det beror, precis som med andra tillgångar, på tillgång och efterfrågan, vilket i stort sett fastställa av ett lands ekonomiska situation och dess exportvolym. Valutor påverkas emellertid även av politisk utveckling och den nationella bankens specifika finanspolitik.
För -handel är detta extra intressant, då du inte är begränsad till din lokala valuta. Detta ger dig många möjligheter, men kräver även viss erfarenhet. Prisrörelserna är oftast inte särskilt kraftiga, men kan vara väldigt snabba och volatila.

Kryptovaluta

Kryptovalutor är nykomlingarna på marknaden och har skapat stor uppmärksamhet. Och med all rätt, då de är fulla av potential för framtiden och folk har blivit miljardärer genom att investera i digital valuta. Dessa valutor finns inte i fast form, utan förvaras i särskilda elektroniska plånböcker. För :er krävs inga e-plånböcker, då du inte behöver äga den digitala valutan.
Till skillnad från vanliga valutor regleras inte kryptovalutor av banken. Värdet fastställs därför enbart av tillgång och efterfrågan. På grund av den ökande populariteten för den här typen av pengar, ökar även antalet olika valutor. Nya valutor introduceras på marknaden och med dem ökar även antalet börser.
-handlaren kan investera i en kryptovaluta mot en vanlig valuta eller mot en annan kryptovaluta. Eftersom priserna inte påverkas av politik är det viktigare att genomföra en teknisk analys av kryptovalutor än av de flesta andra typerna av tillgångar. Det finns potential för höga vinster, men även en hög nivå av osäkerhet eftersom ingen än kan vara säker på vilka de påverkande faktorerna är.

Svenska