Strategier för -handel

När det handlar om strategi skiljer sig -handel inte särskilt mycket från traditionell handel på finansmarknaden. Vinstfaktorerna är desamma.
Det finns inte en enda rätt strategi för att säkert gå med vinst. Faktum är att vinst aldrig kan garanteras. Vilka strategier en handlare bör använda sig av beror på en rad olika parametrar. Först och främst beror det på investeraren själv. Vilken nivå av kunskap och erfarenhet har du? Var befinner du dig och hur ser din ekonomiska situation ut? För det andra kan olika tillgångar kräva olika strategier. Tillvägagångssättet beror även på tillgångens historia, den aktuella situationen på marknaden, popularitet och andra faktorer.
Vi informerar dig om de vanligaste strategierna när det gäller -handel i dag. Det här ger dig en översikt över några koncept för att fatta beslut avseende din investering hos Jones Mutual.

Momentumtrading

Det här är i princip samma sak som daytrading. Som ordet pekar på handlar det om handel under samma dag eller handel i ögonblicket. Handeln öppnas och stängs samma dag.
För att lyckas med den här typen av handel behöver du titta på tillgångar som rör sig. Eftersom kärnan i -handel är att dra nytta av antingen en uppåtgående eller nedåtgående rörelse, kommer du att kunna göra en vinst på vilken rörelse som helst. Ju större och snabbare rörelse, desto bättre. Dessutom använder du olika indikatorer som visas vinstpotentialen. Självklart bör du fokusera på tillgångarna med högst potential.
Med den här metoden sparar du in överlåtelsekostnaden, som tillämpas när en position hålls över natten. Det är en enkel strategi som inte kräver någon vidare djup kunskap om marknaden eller analyser. På lång sikt räcker det inte att förlita sig på dessa enkla faktorer, du måste utveckla mer avancerade strategier.

Swingtrading

Swingtrading-strategin är en annan kortsiktig metod för -handel. Till skillnad från daytrading-positioner, som varar högst en dag, hålls swingtrading-positioner vanligtvis till nästa dag eller till och med under några dagar. Den här strategin innefattar viss teknisk analys och grundas på identifieringen av en övergripande trend som första steg. En trend är den allmänna riktningen som priset på en tillgång går i, även om vissa korrigeringar och små rörelser sker i motsatt riktning.
När en trend har identifierats kan handlaren fatta ett beslut angående vilken position han/hon vill öppna. Om trenden pekar uppåt beslutar handlaren sig för en ""lång"" position för att göra en vinst på trenden. Ingångspunkten är när priset rör sig bort från trenden och allra helst precis innan det vänder igen mot den allmänna trenden. Om trenden pekar nedåt beslutar handlaren sig för en ""kort"" position för att göra en vinst vid en prissänkning. Ingångspunkten är vid ett ögonblick då priset för sig uppåt.
Fördelen med den här strategin är att trender är relativt enkla att förutse och de fortsätter vanligtvis under ganska lång tid innan de vänder riktning. Utmaningen är att dra sig ur innan det händer. Det kan vara svårt att förutse det exakta ögonblicket detta sker. Ta en titt på diagrammen och tabellerna i Jones Mutuals avsnitt med handelsverktyg.

Säkring

Målet med den här strategin är att minska risken och ge visst skydd mot förlust av en hel investering. Så här fungerar det: Du har en stor öppen position, huvudpositionen. Utöver den öppnar du en motsatt position, som är omvänt proportionell mot huvudpositionen. Dessa positioner tar ut varandra. När den ena förlorar vinner den andra och vice versa.
Med det här systemet kan du aldrig göra en stor förlust. Du kan dock inte heller göra en stor vinst. Tanken är att den motsatta positionen ska vara avsevärt mindre än huvudpositionen. På så vis kan du göra en vinst på huvudpositionen. Men om din förutsägelse är fel och du förlorar på huvudpositionen har du fortfarande kvar den motsatta positionen, på vilken du gör en vinst. Därmed har du kvar en del av investeringen.

Handel baserad på nyheter

Vissa handlare föredrar att förlita sig på ekonomiska indikatorer och marknadsanalyser snarare än tekniska analyser när det handlar om ekonomiska investeringar. Genom den här strategin försöker handlaren att förutse prisrörelser i enlighet med utvecklingen på marknaden eller med offentliggörandet av specifik marknadsinformation. Data som påverkar prisutvecklingen, såsom räntesatser, inflationssiffror, sysselsättningsstatistik, produktionssiffror, import/export och så vidare finns tillgängliga i Jones Mutuals händelsekalender.
Dessa siffror publiceras på förutbestämda tider med jämna mellanrum. Som handlare kan du schemalägga ingångar och utgångar därefter, eftersom publiceringen av dessa uppgifter har en omedelbar inverkan på priset på specifika tillgångar. Vi råder dig att inte öppna stora positioner precis före detta, då nyheterna kan vända trenden. När nyheterna har kommit ut kan du spekulera om vilka tillgångar som kommer att påverkas och hur. Dessa ekonomiska indikatorer kan även påverka utgående öppna positioner.
Dessutom finns det oväntade nyhetshändelser som också kan påverka finansmarknaden, såsom politiska konflikter, naturkatastrofer, tillkännagivanden från stora företag med global inverkan osv. Även om det är jobbigt och tidskrävande att enbart fatta beslut angående -handel baserat på nyheter, är det alltid klokt att hålla ett öga på nyheterna och att vara medveten om utomstående inverkan på finansmarknaden. Håll dig uppdaterad med Jones Mutuals video med finansnyheter varje dag.

Breakout-trading

För den här handelsstrategin behöver du förstå grunderna inom teknisk analys. Breakout-trading grundas på att identifiera "stöd-" och "motståndsnivån" "Stödlinjen" på diagrammet markerar nivån som priset sannolikt inte går under, och om det gör det, går det sannolikt upp igen. "Motståndslinjen" är en fiktiv linje på diagrammet som markerar nivån där ett uppåtgående pris sannolikt stannar. Tanken är att gå in på marknaden när ett pris går utanför det definierade området mellan "stöd" och "motstånd".
Ytterligare en förutsättning är att rörelsen måste ske med ökad volym. För att kunna identifiera dessa perfekta ingångspunkter till marknaden kräver kunskap om ekonomiska diagram och erfarenhet. Ta en titt på Jones Mutuals utbildningsmaterial för att lära dig att läsa och använda ekonomiska diagram.

Range-trading

I likhet med "breakout"-strategin använder range-trading också "stöd" och "motstånd". I denna typ av handel finns dock ett avsevärt högt område över motståndskraften, som markerar zonen där en tillgång överköptes. Likaså är området där tillgången översåldes, som ligger under stödet, relevant.
Handlaren fokuserar på motståndszonen och stödzonen. Handlaren ska således bli uppmärksam på en tillgång när den går in i någon av de zonerna. Handlaren öppnar en -position någon när tillgången befinner sig i zonen, då den förväntas gå tillbaka till dess vanliga priszon för eller senare.

Svenska