Vad är onlinehandel?

Onlinehandel avser i allmänhet all finansiell handel som genomförs på internet. För att få tillgång till finansmarknaderna behöver du en mäklare eller någon form av förmedlare för att upprätta en anslutning till de specifika finansmarknader som du vill handla på.
Från början var aktiemarknaderna de populäraste platserna för finansiell onlinehandel. Det finns andra internationella finansmarknader som har blivit allt mer intressanta för privata investerare på grund av att finansiella plattformar har gjort dem tillgängliga.
Handelsplattformar på nätet ger dig ett flertal investeringsmöjligheter utöver handel av en tillgång för att sedan sälja den till ett högre pris.
Här på Jones Mutual fokuserar vi på en särskild typ av handel, som är relevant för ett stort antal marknader och tillgångar. Det är även ett av de populäraste instrumenten inom handelsvärlden online i dag. Vi talar om :er, som Jones Mutual-teamet är experter på.

Vad är en ?

:er är vad som kallas finansiella derivat. Det innebär att de är verktyg för investering som härrör från de traditionella investeringstekniker vi nämnde tidigare. På klarspråk innebär det att du inte behöver köpa en viss tillgång för att investera i den eller för att göra en vinst på dess värde. Det låter ganska bra va?
En är ett kontrakt mellan investeraren och förmedlaren, som gör att du kan göra en vinst på förändringar i värde på en specifik tillgång. :er kan utfärdas på aktiepriser och index, men även på utländsk valutakurs, kryptovalutakurs och även på råvaror, såsom olja, guld, vete osv.

Hur fungerar en ?

Det är väldigt enkelt. Du väljer en tillgång som du tror kommer genomgå en prisförändring samt det belopp du vill investera. Låt oss anta att marknadsexperter förutspår att priset på olja kommer att stiga under de kommande dagarna och du bestämmer dig för att investera 1 000 dollar. Genom att klicka på "Köp" ingår du en . Om priset faktiskt stiger, låt säga med 100 dollar, kan du avsluta kontraktet genom att klicka på "Sälj", och du har då tjänat 100 dollar (minus en liten avgift för mäklaren). Det här kallas ett "långt" kontrakt eller en "lång" position.
Här är ett annat exempel: Du läser att analytiker förväntar sig att kursen för DAX-indexet kommer att gå ner. Du kan då investera dina 1 000 dollar i ett "kort" kontrakt genom att klicka på "Sälj". Du kommer då att göra en vinst när värdet sjunker. När du vill avsluta klickar du helt enkelt på "Köp".
Tänk på att vinstbeloppet i båda fallen även beror på hävstångsnivån. Mer information finns i utbildningsavsnittet och i våra e-böcker.

Tillgångar att investera i

Det finns fem huvudkategorier av tillgångar som du kan investera i. På Jones Mutual har vi alla fem. I princip allt som handlas med på internationella marknader till ett pris som bestäms av marknadens tillgång och efterfrågan räknas som en tillgång.

 • Handelsvaror
  Låt oss börja med den tillgång som är lättast att förstå, handelsvarorna. Det är råmaterial och varor som handlas på den internationella marknaden. Handelsvaror omfattar ädelmetaller som guld och silver, fossila råvaror som olja och gas, samt livsmedel som ris, vete och kaffebönor osv.
 • Aktier
  :er kan utfärdas för aktier och aktieindex. Aktier är andelar av ett företag som säljs på aktiemarknaden. Genom att köpa sådana andelar äger aktieägaren en liten del av företaget. Aktier säljs och handlas vanligtvis på regionala aktiebörser. De största börserna är i USA, Japan, England och Kina.
 • Index
  De flesta aktiebörser har ett index, där ett antal stora aktier som är representativa för marknaden beräknas till en numerisk kurs. Det här är en indikator på marknadernas övergripande värde. En investerare som inte vill lägga alla sina pengar i en enskild aktie kan investera i ett index, som omfattar en hel lista aktier, vilket är mindre riskfyllt.
 • Valuta
  En populär tillgång för investering är valutor. Vanligtvis köper en investerare en utländsk valuta med sin lokala valuta och säljer den antingen mot en annan valuta eller mot sin lokala valuta när värdet ändras. Som -investerare kan du välja två valfria valutor utan att äga någon av dem och göra en vinst när värdet ändras.
 • Kryptovaluta
  Jones Mutual erbjuder även :er på kryptovalutor, även kallat digitala valutor. Den här nya typen av tillgång skapar spänning och möjligheter för dig som handlare. Proceduren är densamma som för andra valutor, men marknaden ser annorlunda ut och är mer dynamisk. Kryptovalutor beräknas mot dollarn, euron eller andra stora valutor samt mot varandra.

Mer information finns på sidan Handelstillgångar.

Fördelar med att investera i :er

Vi kommer att peka på tre huvudsakliga fördelar med -handel, men det finns många fler än så. Först och främst är den investering som krävs relativt liten i jämförelse med traditionell handel på finansmarknaden. Följaktligen är den potentiella vinsten mycket högre. Du köper inte en tillgång till dess fulla värde, utan ingår ett kontrakt till ett mindre värde. Samtidigt är vinstbeloppet detsamma som om du hade köpt tillgången.
För det andra kan du göra vinster både på prisökningar och prissänkningar. Det är inte möjligt när man faktiskt köper en tillgång. Allt som krävs för att en ska vara vinstgivande är att förutse den riktning som priset på tillgången kommer att gå i och sedan välja lämplig typ av kontrakt, antingen långt eller kort.
För den traditionella investeraren innebär hög volatilitet hög risk och är oftast inte fördelaktigt. En erfaren -investerare å andra sidan kan vända volatilitet till sin fördel. Genom att frekvent köpa och sälja olika kontrakt på olika tillgångar kan man maximera vinsten vid stigande och fallande kurser. Detta kräver såklart mycket arbete och intensiv uppföljning av marknadsutvecklingen.

Risker med -handel

Där det finns potential för hög vinst finns det även hög risk. Inom -handel finns ett antal riskfaktorer som alla som är intresserade av att investera pengar bör känna till. Tänk på att vad du än kan tjäna på ett enda kontakt, kan du även förlora om priset tar motsatt riktning mot din förutsägelse.
Dessutom är det lätt att förlora kontrollen om man har för många kontrakt, när man handlar :er väldigt aktivt och ofta. Se till att du förstår vad det innebär att handla med hävstång och ha alltid din ursprungliga marginal i åtanke.
Därför uppmanar vi alla våra kunder att utnyttja allt det professionella material som tillhandahålls här på webbplatsen för att få en god förståelse för teori och praktik inom handel. Se till att du håller dig uppdaterad om marknadstrender och att du investerar i marknader som är lätta för dig att förstå.

Varför välja Jones Mutual?

Jones Mutual erbjuder högsta standard när det gäller dagens tillgängliga teknik. För dig innebär detta två saker: För det första är gränssnittet inställt för att vara så bekvämt som möjligt för dig som investerare. Vi har tagit fram våra funktioner baserat på hur användarna navigerar på webbplatsen, den information de söker och de handlingar de utför.
För det andra är de data som Jones Mutual tillhandahåller korrekta och tillförlitliga och visas på ett tydligt sätt. Vi har en omfattande lista av diagram, statistik och andra data med liveuppdateringar för att ge dig den bästa informationen för att du ska kunna handla :er på ett smart sätt. Se vilka handelsverktyg som finns tillgängliga på Jones Mutual.
Du kan lära dig och vässa dina färdigheter med hjälp av det professionella materialet online. Men det är inte allt, vår professionella personal finns alltid tillgänglig för dig, dag som natt. När du har registrerat dig är du del av teamet. Och i ett team hjälper man varandra. Det är vårt jobb.

Svenska